Beques per a la creació artística 2019-2020

Diego Posada Gomez

Diego Posada Gomez

Retrats del Sexili

Proposta concebuda com un únic projecte compost de quatre parts que giren  al voltant de la participació de quatre persones. Cada participant serà una persona sexilia de la ciutat de Barcelona provinent d’un context travessat per la guerra.

Cada retrat serà una peça del projecte, entès com un procés construït en el diàleg entre la persona retratada i el retratista, i on les representacions fotogràfiques  elaborades durant el procés així com les històries personals, seran qüestionades sobre la realitat de la seva posició en el lloc d’acollida. Poden les imatges representar el sexili? Poden els nostres diàlegs fer-ho?

Veure Projecte 

Cayetano Truyols

Cayetano Truyols

Robot ghosts and wired dreams

projecte que relata el catastrofisme que s’estén culturalment en la mitologia contemporània. L’escultura i la instal·lació són el mitjà que permet a Cayetano Truyols explorar estèticament, investigar, desxifrar, representar i re-assemblar els elements i conceptes que conformen aquesta mitologia, des d’un enfocament que es nodreix de la hauntología: l’estudi de no tant dels éssers o presències reals, sinó de totes aquestes absències que, per sota de la seva aparent invisibilitat o irrealitat, continuen persistint d’una altra manera. 

Veure projecte

Irene Visa Carrera

Irene Visa Carrera

Goo and seek Leskernik 

Un jaciment arqueològic és un espai amb múltiples capes de significat que tradicionalment s’ha tractat en clau museística. Però les seves característiques paisatgístiques afavoreixen que hi convergeixin molts usos i lectures diferents.   

A partir de les experiències recollides al terreny de Leskernick (Gran Bretanya) Irene Visa, proposa visibilitzar aquest espai en present, per acostar-se al territori des de les experiències que s’hi viuen avui en relació al seus usos en el passat.  

 Veure projecte