A drift Projecte realitzat amb les beques per a la creació artística

Nom: Ayelen Peressini

Títol: A drift

Tutor: Miquel Planas

Abstract projecte:

El concepte bàsic que dóna forma a la proposta de treball és el disseny d’una instal·lació escultòrica-arquitectònica com resultat d’una experimentació i recerca aplicada. L’objectiu és poder examinar, sempre a través de la pràctica transdisciplinar, el rol de l’espai comú i del seu potencial en la construcció de l’entorn a diferents escales. El projecte desenvolupat explora així, de forma oberta i transversal, temes rellevants de la pràctica artística i arquitectònica.

A partir d’una revisió completa de treballs realitzats amb anterioritat s’ha intentat cercar un fil conductor que permeti desenvolupar conceptes similars de forma més ampla alhora d’aplicar-los a l’espai, possibilitant així la construcció d’un lloc capaç de ser experimentat, habitat i recorregut.