Nom: Cesc Moliné Terré

Títol: Abans no neixis

Tutor: Lídia Górriz

Abstract projecte:

El projecte

Proposta de documentació videogràfica i fotogràfica el procés de reconstrucció de la identitat d’un grup de futures mares en exclusió social i amb antecedents familiars de violència que reben suport sociosanitari.

S’entén que la identitat, fragmentària i dúctil, s’expressa a partir del que l’individu pot explicar d’ell mateix. Per això plantegem recollir les narratives que emergeixen en el sí del col·lectiu que viu en un un procés de canvi.

El projecte documenta el recull d’històries de vida d’un grup de mares. Adolescents algunes d’elles, totes tenen nadons nascuts en entorns socials i afectius difícils. La narració de cadascuna d’elles sorgeix en un moment crític però obert a canvis gràcies al seguiment socioeducatiu d’un equip de professionals. El relat de les protagonistes configura el nucli del projecte. Els processos narratius que elles poden construir i compartir amb nosaltres dibuixen un retrat de les seves identitats individuals. El naixement d’un nadó en un entorn amb violència domèstica, o amb problemes amb drogodependències, o en exclusió social, suposa per a les mares un fet que deixa al descobert les seves mancances afectives i l’absència de punts de suport per bastir una maternitat responsable. Escoltar els seus recorreguts de vida evidencia la necessitat de donar coherència i sentit a aquest present, complex i difícil, i sentir la necessitat de projectar-se en un futur factible i desitjable…

 

Material disponible a FGC:

  • Dossier memòria final  D’ençà que el tinc
  • Vídeo D’ençà que el tinc
  • Projecte proposat per la beca “Abans no neixis”