Detall del projecte This was forever until now

Nom: Francesc Ruiz Abad

Títol: This Was Forever Until Now

Tutor: Joaquim Cantalozella

Abstract projecte:

“This Was Forever Until Now” és l’anunciat d’un viatge-deriva en autoestop de vuit mesos (Maig/ Desembre 2014) on abandono tota destinació preestablerta i deixo que les decisions immediates i accidentals construeixi el recorregut del viatge.