Nom: Mónica de la Encina López

Títol: Hachedoso

Tutor: Miquel Mallol Esquefa

Abstract projecte:

El projecte

Aquestes anotacions són part d’un estudi més ampli basat en la meva pròpia experiència espacial i sensorial en els paisatge hídrics. Paisatges plens d’espais que encarnen experiències i aspiracions. Llocs que s’han convertit en centres de significat i en símbols per expressar els meus pensaments, idees i emocions vàries. Sent la meva forma de construir el món i percebre-ho. El meu estudi vol explorar el vincle entre les persones i els paisatges hídrics (maneres d’entendre i percebre aquesta tipologia de paisatges). La intenció en aquest estudi és analitzar la vinculació que establim amb els paisatges hídrics, examinant un dels seus principals conceptes amb que s’aborda els processos que adonen de l’apropiació de les persones amb els llocs i els seus principals efectes :“l’espai simbòlic”, produint experiències espacials i sensorials de l’espai. La meva aspiració és deconstruir la simbologia dels paisatges hídrics, per reconstruir nous imaginaris a través d’instal·lacions lumíniques en l’ambient, generant noves experiències espacials que al seu torn jugaran amb noves experiències sensorials de percebre l’entorn dins del propi paisatge

 

Projecte: Hachedoso Mónica De la Encina López

Memòria final: Projecte Mònica de la Encina. La mar de luz_Beques 2011- 2012