Mònica Planes presentant projecte L'objectualització de l'espai

Nom: Mònica Planes Castán

Títol: L’Objectualització del paisatge

Tutor: Teresa Blanch

Abstract projecte:

L’Objectualització del paisatge és un projecte inèdit de creació i experimentació que consisteix en la producció d’uns objectes-joguina que suposin un retorn a una forma de percepció de l’entorn alliberada de les estructures apreses. El projecte forma part de la investigació Moblar el no-res que he dut a terme durant els darrers anys. És la recerca d’una nova forma de relació amb l’espai quotidià alliberada i depurada d’aquelles estructures predeterminades que condicionen la manera d’habitar-lo. Consisteix en la (re)construcció –tant objectual com mental– d’aquest entorn des d’un estat zero, és a dir, des d’un estat original. Aquest estat zero és el que anomeno l’espai del no-res1.

www.monicaplanes.com/

Obres a la Fundació