Nom: Teresa Estapé Buixó

Títol: Resistencia. Retaguardia

Tutor: Joan Morey

Abstract projecte:

Partint del projecte embrionari “Resistencia/Retaguardia”, s’ha anat desenvolupant diferents projectes en una mateixa línia discursiva i formal. Aquesta sèrie de projectes funcionen com a qüestionament de realitats socials, polítiques i culturals, posant de manifest tant les contradiccions com la complexitat i heterogeneitat social a través d’una sèrie d’accions de caràcter subversiu en les quals, mitjançant una formalització mínima, es posa de manifest la retícula invisible de normativitats i mecanismes de control sobre la qual discorren les nostres decisions. Prenent com a punt de sortida la idea de suports estandaritzats com paradigma de la normalització i la optimització. El procés de treball cobra gran importància ja que a través del mateix s’autoapliquen mètodes de treball repetitius que estan més aprop de processos mecànics de cadenes de producció o de tasques d’aprenentatge escolar repetitives que de processos artístics.