Obrim el termini de la convocatòria de Beques per a la Creació Artística 2022-2023!


Les beques s’adrecen a qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que, fins l’any natural de la convocatòria:
1- Sigui estudiant de grau, en el darrer curs i amb un mínim de 210 ECTS superats.
2- Sigui estudiant de màster oficial o de doctorat a la Facultat de Belles Arts.

La dotació econòmica és 9000€ cadascuna de les 3 beques que s’atorguen, per donar lloc a almenys una obra al final del transcurs d’onze mesos a partir de l’adjudicació.

Per consultar la documentació requerida o els criteris de valoració, en el següents enllaços trobareu les bases completes, així com el formulari de sol·licitud:
BASES – Convocatòria Beques de creació 2022-23
SOL·LICITUD – Convocatòria Beques de creació 2022-23

La data límit per presentar les sol·licituds és el 25 de novembre del 2022 a les 23:59h.

En cas de consultes, es pot escriure un correu electrònic a l’adreça fguasch@ub.edu.