Primera fase del desenvolupament

Durant aquesta primera etapa, Marc Anglès s’ha centrat majoritàriament en la investigació, treballant en les diferents perspectives que ofereix el concepte de tecnologia. En aquest període, que va de gener a principis d’abril, no només s’estan complint els objectius preestablerts en el desenvolupament de la seva recerca, sinó que també està explorant altres possibilitats de formalització. Un bon exemple és Wireless, una peça formada per un conjunt d’instal·lacions que reflecteix la mirada de l’artista vers la problemàtica desenvolupada entorn de l’enginyeria tecnològica. Una dualitat que es planteja com a contradictòria basada en el que un dispositiu tecnològic ens mostra i ens amaga; fet que defineix bona part del discurs artístic d’en Marc.

Imatge de la peça Wireless. Fotografia: Marc Anglès

 

 

El projecte White-cube

El projecte White cube – Black box es desplega com una matrioiska, albergant en el seu interior una revisió del concepte de tecnologia que va més enllà d’allò que és merament digital, nou o palpable.Prenent com a camp d’acció la meva pràctica artística, el projecte busca interrogar si l’alliberament del control tecnològic exercit pels nostres dispositius – ordinadors, telèfons mòbils, televisors, etc. – a través del hacking, del seu desmuntatge o dels usos alternatius, no és més que una il·lusió seductora. Un miratge que s’esvaeix en presentar-los en l’espai artístic més representatiu: el White cube. Una altra tecnologia discursiva que, sense xips, cables o tecles és capaç d’esdevenir una eina de control biopolític que també reforça valors, comportaments i transmet idees.

Descobreix més sobre ell aquí