Desenvolupament Beques per a la creació artística 2017-2018

El projecte de Soportar el paisaje, de Josefina Valenzuela respon a les observacions de l’entorn on l’artista habita; paisatge urbà, aprenent-lo des d’aquelles estructures senzilles, precàries i temporals que sorgeixen com a solució o reforç a un altre cosa. D’aquesta manera, l’artista  Josefina Valenzuela proposa crear objectes a partir d’aquelles “materialitats o accions que efectuen apuntalar, delimitar, cobrir per així reinterpretar i evocar un paisatge determinat des d’un punt aparentment provisori i intranscendent. 

Procés

En aquesta segona fase el seu procés ha estat enfocat a l’aprenentatge d’eines i comportaments de nous materials constructius per l’elaboració de noves possibilitats i disposicions escultòriques. Així com també a extreure conseqüències de l’observació de situacions provisionals que Josefina troba i rescata de l’entorn.

L’evolució de la seva proposta segueix amb el replantejament d’estructures estables de la quotidianitat urbana, orientant-se cap a fenòmens menors que prenen valor per si mateixos.