Francesc Ruiz Abad exposa al MAC de Mataró Art Contemporani el projecte presentat a les Beques per a la Creació Artística

“Sortir-se de la línia” arriba al MAC de Mataró Art Contemporani amb les obres de Francesc Ruiz Abad, Irene Bou, Azahara Cerezo, Anna Dot, Enric Farrés Duran, Mireia Ferron, Irene Solà i Damià Vives. Una proposta col·lectiva articulada a partir de la idea d’errar. Tal com menciona la comissària Rita Andreu:

Etimològicament, el verb errar prové del mot llatí errare, i en el seu significat primigeni remet a la idea de vagar, d’anar a l’atzar, sense un rumb fix.D’aquesta primera accepció se’n deriva la idea d’anar errat, en el sentit de desviar-se o perdre la bona orientació intel·lectual o moral i, finalment, d’aquesta última sorgeix la idea d’errar com a sinònim d’equivocar-se, de no encertar o d’apartar-se de la veritat.

Tots els projectes dels artistes d’aquesta exposició comparteixen alguna deriva d’aquestes accepcions.

 

Francesc Ruiz Abad

 

Francesc Ruiz es va presentar a les Beques per a la Creació Artística 2013- 2014 amb el projecte “This Was Forever Until Now” . El titol i contingut del seu projecte artístic era l’anunciat d’un viatge-deriva en autoestop de vuit mesos (Maig/ Desembre 2014) on abandonà tota destinació preestablerta i va deixar que les decisions immediates i accidentals acabessin construint el recorregut del viatge. Consulta el seu projecte final aquí