La Fundació Guasch Coranty convoca la sisena edició del Premi Internacional de Pintura, dirigit a artistes professionals, formats en facultats de Belles Arts de qualsevol país, sense restricció de residència o nacionalitat.

La dotació que atorguem és un Primer Premi de de 25.000€ i un Segon i Tercer Premis de 8.000€ cadascun. Així mateix, també organitzarem una exposició en un centre artístic de Barcelona amb tots els concursants finalistes; des d’on es farà l’entrega de premis. El jurat estarà format per professionals de trajectòria reconeguda.

En els següents enllaços trobareu les bases en català, castellà i anglès, així com la sol·licitud d’admissió que s’ha de presentar junt amb la documentació, al llarg del període establert que és del 15 al 31 de març de 2023.

Us agraïm tota la difusió possible, per muntar una completa exposició!

*

La Fundación Guasch Coranty convoca la sexta edición del Premio Internacional de Pintura, dirigido a artistas profesionales, formados en facultades de Bellas Artes de cualquier país, sin restricción de residencia o nacionalidad.

La dotación que atorgamos es un Primer Premio de 25.000€ y un Segundo y Tercer premio de 8.000€ cada uno. Así mismo, también organizamos una exposición en un centro artístico de Barcelona con todos los concursantes finalistas, desde donde se entregarán los premios. El jurado está formado por profesionales de reconocida trayectoria.

En los siguientes enlaces encontraréis las bases en catalán, castellano e inglés, así como la solicitud de admisión que se tiene que presentar junto con la documentación, a lo largo del periodo establecido que es del 15 al 31 de marzo de 2023.

Os agradecemos toda la difusión posible, para montar una completa exposición!

23-PPI-BASES_CAT
23-PPI-BASES_CAST
23-PPI-RULES_ENG

23_Solicitud-PPI_CAST
23_Sol·licitud-PPI_CAT
23_Admission-PPI_ENG