Apofàtica

Projecte que explora el llenguatge negatiu -o l’estètica apofàtica– a través de la creació d’obra escultòrica, digital, gràfica i videogràfica. 

A partir de l’experimentació sobre els cromatismes extrems del negre i del blanc en múltiples materials, les obres creades indagaran sobre els límits de la visibilitat i la representació en aquests diferents llenguatges plàstics. En paral·lel a la recerca teòrica realitzada sobre aquesta estètica en l’obra d’artistes d’avui, aquest procés creatiu és la part pràctica d’una investigació doctoral que vol aportar llum sobre una metodologia necessària i poc explorada d’una part de la creació contemporània que periòdicament fa sorgir artistes fonamentals. 

 Amb la col·laboració de: