A falta d’un trimestre per finalitzar el procés de creació de “El futuro”, us fem arribar tot el desenvolupament de la beca de creació artística que Sara Agudo està portant a terme.

Les etapes del procés de creació de El futuro

A partir de març, Sara Agudo ha intensificat la seva dedicació a les primeres temptatives formals sorgides durant el primer trimestre del projecte. El text com matèria, la poesia experimental i l’escriptura no-creativa han estat els interessos principals d’aquest segon trimestre. Es planteja així la idea del text expansiu, entre els formats de la publicació fins al recital oral. En aquesta etapa podem descobrir la peça Escritura Predictiva Textos generados mediante la opción de teclado predictivo del móvil.
2018

Durant el període d’abril a juliol, Sara Agudo ha delimitat: les coordenades de recerca, les principals fonts dirigides a examinar la noció de futur i els seus conceptes derivats. Sara defineix aquesta etapa com “una obertura respecte a l’inici” i ha estat marcada per noves experiències planificades, trobades i entrevistes que dialoguen amb els models teòrics treballats.

Les idees, interpretacions i qüestions que ha anat sorgint així com les trobades i entrevistes amb persones especialitzades en els temes tractats, han anat retroalimentant els seus processos d’anàlisis i producció. Els referents teòrics més significatius durant aquest període han estat:

  • Mark Fischer, entorn de la temporalitat en l’art contemporani
  • Reinhat Koselleck en la seva anàlisi de la tensió entre l’espai d’experiència i l’horitzó d’expectativa i la seva connexió del passat-futur com un espai de possibilitat pendent de desenvolupar.

 

 

En aquesta etapa volem destacar l’entrevista que l’artista ha establert amb Maria Ruido, una oportunitat que li ha proporcionat un nou plantejament per indagar una genealogia de dones que aportin una teoria viva i oral. Amb aquesta idea ha començat a compilar autores que abordarà pròximament.

Actualment Sara Agudo planteja invertir el ritme concentrant-se en la producció i materialització del projecte, concretant les formalitzacions que realitzarà a la proposta “Espacio vacío” que presentarà en GlogauAiR (Berlín, octubre 2018). Consulta la seva fitxa