Nom: Alberto Gil Cásedas

Títol: White Impasse

Tutor: Antònia Vila

Abstract projecte:

En un primer moment, el projecte es focalitzà en aquells temps morts o perduts generats a l’àmbit urbà, principalment i conformat per les rutines diàries i derives que es convertien en la principal font d’actuació. A aquesta pèrdua de temps se li afegí el blanc en les pràctiques pròpies, tant a nivell estètitc com conceptual o processual, on el marcatge sense tinta o l’esborrany de l’escriptura començava a fer-se visible a les obres. Així va sorgir White Impasse, a modo de proposta que englobava una sèrie de pràctiques o obres que treballen el tempa de temps mort o el temps en blanc.