Fotograma de la obra "Nothing" de Gerda Kochanska

Nom: Gerda Kochanska

Títol: Every Black pixel is an echo of a white pixel

Tutor: Carlos Velilla

Abstract projecte:

El títol remet a les conferències performatives de Cage sobre quelcom i res. El format final és una instal·lació en mode de display brechtià: mostra que mostres.

Amb aquest projecte Gerda inicia una recerca de les conseqüències de l’experiment explicat anteriorment. Fragmenta la seva experiència per apropar-se a l’essència del que ha succeït. Les peces desenvolupades amb el projecte neixen a base del revelador descobriment de la inexistència del codi del píxel negre.